Cộng đồng hỏi đáp in kỹ thuật số
faq-tai-sao-in-ky-thuat-so-la-lua-chon-hop-li-khi-in-sach-so-luong-it

Tại sao In kỹ thuật số là lựa chọn hợp lý khi in sách số lượng ít ?

Tại sao In kỹ thuật số là lựa chọn hợp lý khi in sách số lượng ít. Câu hỏi này đã được nhiều khách hàng nhắc đến.

Theo nguyên tắc chung, in kỹ thuật số cung cấp chi phí đơn vị thấp hơn so với in offset cho các hoạt động sản xuất ngắn. Ví dụ như 200 hoặc 300 cuốn sách. Điều này là do một máy in kỹ thuật số. Sẽ có chi phí thiết lập tối thiểu liên quan đến quá trình sản xuất.

Không giống như máy in offset, máy in kỹ thuật số không sử dụng bản in. Vì vậy, không có chi phí liên quan đến việc tạo tấm khi in kỹ thuật số.

Ngoài ra, việc chuẩn bị cho một hoạt động lên bài in kỹ thuật số đòi hỏi rất ít thời gian làm sẵn sàng và một vài điều chỉnh.

Bởi vì chi phí liên quan đến thiết lập là tối thiểu. Sách số lượng ít có chi phí đơn vị thấp hơn khi được sản xuất trên báo chí kỹ thuật số.

Tại sao không sử dụng In offset cho các đơn hàng in số lượng ít.

Một máy in offset yêu cầu các tấm in, thời gian chuẩn bị lâu hơn. Và điều chỉnh sơ bộ hơn để thiết lập một quá trình sản xuất trơn tru.

Những chi phí tấm in, kẽm và chi phí thiết lập cao hơn. Sẽ làm tăng chi phí đơn vị của cuốn sách trong một quá trình sản xuất nhỏ. Vì chúng không thể được phân phối hiệu quả trong một số lượng sách hạn chế.

Tuy nhiên, khi số lượng đặt hàng tăng lên, có thể nói 500 hoặc 1.000 cuốn sách. In offset trở thành phương pháp sản xuất hiệu quả hơn về mặt chi phí.

Mặc dù chi phí thiết lập của một lần chạy bù trừ lớn hơn chi phí liên quan đến chạy kỹ thuật số. Một đơn đặt hàng lớn hơn cho phép các chi phí ban đầu cao hơn này được phân phối trên nhiều sách hơn.

Và một khi máy in offset hoạt động. Chi phí thực tế của việc đổ mực vào giấy sẽ thấp hơn đáng kể so với máy in kỹ thuật số. Vì vậy, với in offset, chi phí đơn vị của sách giảm khi số lượng đặt hàng tăng.

Kỹ thuật số cho các lần in số lượng ít.

Khối lượng đặt hàng chính xác xác định phương pháp. Phương pháp in nào kinh tế hơn sẽ khác nhau tùy theo dự án. Nhưng, theo nguyên tắc thông thường, khi đặt mua sách với số lượng nhỏ hơn. In kỹ thuật số sẽ cung cấp chi phí đơn vị tiết kiệm nhất.

Và khi đặt mua sách với số lượng lớn hơn, in offset sẽ cung cấp chi phí đơn vị tiết kiệm nhất.

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *